ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (คอนโทรลเลอร์แบบรวมบน AHWKPTP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR)

19569
9/13/2019

บทนำ

ให้ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller 12Gbs RS3LC5 / RS3LC (คอนโทรลเลอร์แบบรวมบน AHWKPTP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR สําหรับ S2600TP และตระกูล S2600KP)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*
  • ขนาด: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Controller ต่อไปนี้สําหรับตระกูล S2600TP และ S2600KP:

  • Intel RAID Controller RS3LC5
    คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWKPTP12GBGBR5 ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 10
  • Intel RAID Controller RS3LC
    คอนโทรลเลอร์ในตัวบน AHWKPTP12GBGBR ที่รองรับ RAID 0, 1, 10

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 6.714.18.00
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600TP
ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600KP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์อาจมีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้องจะรวมอยู่ในแพคเกจไดรเวอร์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้