ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Integrated RAID RMSP3LD060 (Integrated Controller on AHWBPBGB24R)

19564
4/13/2020

บทนำ

มอบไดรเวอร์ Linux สําหรับ Intel Integrated RAID RSP3LD (Integrated Controller บน AHWBPBGB24R สําหรับตระกูล S2600BP) ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 10

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu 18.04 LTS*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • ขนาด: 10.1 MB
  • SHA1: F00E57F955BB2AD478C1EF5B0876F7033D21A1C1

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux สําหรับ Intel Integrated RAID RMSP3LD060 (Integrated Controller บน AHWBPBGB24R สําหรับตระกูล S2600BP) ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 10

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = 7.712.02.00
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รองรับ

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้