ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Firmware Package for Intel® Integrated RAID RMSP3LD060 (Integrated Controller on AHWBPBGB24R)

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Windows*

StorCLI Standalone Utility