AMI* YAFU (แต่อีกเฟิร์มแวร์หนึ่งอัพเกรด Flash) ยูทิลิตี้ 64 บิตสําหรับ M10JNP2SB

19552
10/26/2020

บทนำ

มอบ AMI* YAFU (แต่มีเฟิร์มแวร์อื่นอัพเกรด Flash) ยูทิลิตี้ 64 บิตสําหรับ M10JNP2SB (6.4)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 1.3 MB
  • SHA1: 9633797D4B6C8D1E2F5125BBE24C15CF212B76F6

คำอธิบายโดยละเอียด

AMI* YAFU (แต่อีกเฟิร์มแวร์หนึ่งอัพเกรด Flash) 64 บิต เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการกะพริบ BMC ยูทิลิตี้นี้ใช้สําหรับการกระพริบทั้งในสภาพแวดล้อม Linux และ Windows

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้