Intel® RSTCLI Pro สําหรับหน่วยความจําIntel® Optane™

19462
10/15/2020

บทนำ

ยูทิลิตี้ Intel® RST CLI Pro สามารถใช้เพื่อดําเนินการเร่งความเร็วพื้นฐานในระบบที่สามารถใช้หน่วยความจํา Intel® Optane ได้

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 964.8 KB
 • SHA1: 0FDAE19474014336F80593FE38757917FBC4DBFF

คำอธิบายโดยละเอียด

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) CLI Pro เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งสําหรับ Windows® 10 ที่สามารถใช้เพื่อดําเนินการขั้นพื้นฐานในระบบที่สามารถใช้หน่วยความจําIntel® Optane™ได้ ดังนี้:

 • เปิดใช้งานการเร่งความเร็ว
 • ปิดใช้งานการเร่งความเร็ว
 • ดูความคืบหน้าของการดําเนินการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน

หมาย เหตุ:

 • นี่เป็นยูทิลิตี้การจัดการสําหรับระบบที่รองรับหน่วยความจําIntel® Optane™และการใช้งานที่รองรับ โปรดดู Readme สําหรับรายละเอียดการใช้งานและ คู่มือการติดตั้ง (ข้อกําหนดขั้นต่ํา หัวข้อ 1.2) สําหรับรายละเอียดข้อกําหนดทั้งหมด
 • ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Intel® RST Windows* (รวมอยู่ในแพ็คเกจนี้) ก่อนการใช้แอปพลิเคชันนี้ เนื่องจากเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันและไดรเวอร์ต้องตรงกัน:
  • คลายซิปแพ็คเกจ 'f6flpy-x64.zip'
  • คลิกขวาที่เมนู เริ่มของ Windows และเปิด ตัวจัดการอุปกรณ์
  • คลิกขวาที่ "Intel® Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller" ที่ด้านล่าง "ตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล"
  • เลือก 'อัปเดตไดรเวอร์'
  • ในฟิลด์ เปิด กล่องโต้ตอบ ให้เลือก 'เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันสําหรับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์'
  • เรียกดูตําแหน่งของโฟลเดอร์ f6flpy ที่คลายซิปไปก่อนหน้านี้และคลิก 'ถัดไป'

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้