Intel® RST CLI Pro สําหรับหน่วยความจํา Intel® Optane™

19462
6/21/2023

บทนำ

ยูทิลิตี Intel RST CLI Pro สามารถใช้เพื่อดําเนินการเร่งความเร็วพื้นฐานบนระบบที่รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*
  • ขนาด: 2.1 MB
  • SHA1: AA80CE1FD931F4684E10737D4C913E54E5E28983

คำอธิบายโดยละเอียด

Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) CLI Pro เป็นยูทิลิตีบรรทัดคําสั่งสําหรับ Windows® 10 ที่สามารถใช้เพื่อดําเนินการพื้นฐานบนระบบที่รองรับหน่วยความจํา Intel®® Optane™ เช่นต่อไปนี้:

  • เปิดใช้งานการเร่งความเร็ว
  • ปิดใช้งานการเร่งความเร็ว
  • ดูความคืบหน้าของการดําเนินการเปิด/ปิดใช้งาน

หมาย เหตุ:

  • นี่คือยูทิลิตี้การจัดการสําหรับระบบที่รองรับหน่วยความจํา Intel® Optane™ และการใช้งานที่รองรับ โปรดดู Readme สําหรับรายละเอียดการใช้งานและ คู่มือการติดตั้ง (ข้อกําหนดขั้นต่ําส่วนที่ 1.2) สําหรับรายละเอียดความต้องการที่สมบูรณ์
  • ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Intel® RST Windows* ก่อนใช้แอปพลิเคชันนี้ เนื่องจากเวอร์ชันของแอปพลิเคชันและไดรเวอร์ต้องตรงกัน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้