ไคลเอ็นต์Intel Unite®สําหรับ Windows*

19450
9/14/2022

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้เป็นเวอร์ชั่น Windows* ของแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Intel Unite® (4.2.34780.38)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*
  • ขนาด: 42.6 MB
  • SHA1: 1C951F8151E11665FB7948BC0551B1D415DADBED
  • ตระกูล Windows 10*, Windows 11 Family*
  • ขนาด: 42.6 MB
  • SHA1: E5924406BF4AF35CA3CD66074A076EFA9B68BB18

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ใช้ไฟล์นี้เพื่อติดตั้ง Intel Unite® Client เวอร์ชัน 4.2.34780.38 ของแอป Intel Unite®

  • ไคลเอนต์: ระบบสามารถเชื่อมต่อกับฮับการทํางานร่วมกัน หรือโฮสต์การประชุมแบบ peer-to-peer ได้

หมายเหตุ: จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเพื่อกําหนดค่า HUB และเซิร์ฟเวอร์

ขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®เมื่อเพิ่มแอป Intel Unite เข้าในสภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel สามารถให้คําแนะนําและความช่วยเหลืออันมีค่าเมื่อกําหนดค่าแอป Intel Unite

คุณต้องการไฟล์ใด

  • Intel_Unite_Client_v4.2.34780.38_x64.mui.msi: ใช้ไฟล์นี้เพื่อติดตั้งไคลเอนต์ Intel Unite® เวอร์ชั่น 64 บิต
  • Intel_Unite_Client_v4.2.34780.38_x86.mui.msi: ใช้ไฟล์นี้เพื่อติดตั้งไคลเอ็นต์ Intel Unite® เวอร์ชั่น 32 บิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน คู่มือการปรับใช้โซลูชัน Intel Unite คู่มือผู้ใช้โซลูชัน Intel Unite และคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อโซลูชัน Intel Unite

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้