ปลั๊กอิน Intel® ESXCLI สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet

19380
12/3/2020

บทนำ

มีปลั๊กอิน Intel® esxcli สําหรับการจัดการอะแดปเตอร์เครือข่ายIntel® Ethernet (1.5.2.2)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • VMware*
  • ขนาด: 247.1 KB
  • SHA1: 19BAAC3A363A38F075AAA8D832910C2FFCD155B1

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ปลั๊กอิน Intel® esxcli รองรับการกําหนดค่าคุณสมบัติขั้นสูงสําหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรีส์ 700 ซึ่งรองรับโดยไดรเวอร์ i40en ใน VMware ESXi* 7.0

สําหรับ VMware ESX* 7.0 โปรดดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli เวอร์ชั่น 1.5.2.0 หรือ 1.5.2.2

สําหรับ VMware ESX* 6.0, 6.5 &6.7 โปรดดาวน์โหลดเครื่องมือ intnetcli เวอร์ชั่น 1.4.1

อุปกรณ์ที่รองรับ

อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel Ethernet ซีรี่ส์ 700

|การติดตั้ง |การกําหนดค่า รูปแบบบรรทัดคําสั่ง

ดูไฟล์ readme สําหรับข้อมูลนี้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้