คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet

19373
3/18/2021

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter รุ่น 26.1

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 3.1 MB
  • SHA256: 939580F0B310E12E5A4412E6D3DA95CA3834F323EB9B8EA967E69D75282A029E

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ Intel® Ethernet Adapter เวอร์ชั่น 26.1

มีอะไรใหม่

ตรวจทานบันทึกประจํารุ่นและไฟล์ readme.txt

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้