คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet

19373
12/14/2018

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet เวอร์ชั่น 23.5.1

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 3.3 MB
  • SHA1: 43F7CC64CFB078139B94468AF2BB456975EECDF7

คำอธิบายโดยละเอียด

ภาพรวม

ดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้ อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet เวอร์ชั่น 23.5.1

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุ readme ว่ามีอะไรใหม่ แก้ไขข้อบกพร่อง คําแนะนําในการติดตั้งปัญหาที่ทราบแล้ว และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้