Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows ® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

19260
8/31/2020

บทนำ

ติดตั้งส่วนประกอบ Intel® Management Engine (Intel® ME) ของ Windows® รุ่น 10 รุ่น 64 บิตกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 138.6 MB
  • SHA1: 5F12D92CA3ED2E2007B83EED746EA3D3997DC180

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งส่วนประกอบ Intel® Management Engine (Intel® ME) ของ Windows® รุ่น 10 รุ่น 64 บิตกับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ตัวIntel MEจะตรวจจับความสามารถของ Intel NUC และติดตั้งไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

Note

หากไดรเวอร์ไม่ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าและลองติดตั้งรุ่นนี้อีกครั้ง

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์นี้เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมหรือไม่® NUC

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้