อัพเดตเฟิร์มแวร์ Trusted Platform Module (TPM) สําหรับ NUC5i5MY

19213
4/3/2018

บทนำ

คําแนะนํา BIOS และเฟิร์มแวร์ที่จําเป็นในการอัปเดต TPM บน Intel NUC Kits NUC5i5MYHE และ Intel® NUC Boards NUC5i5MYBE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 12 MB
  • SHA256: 57ABD64FD2018DBED3125399CF6AFE069A4F9BB3083664E9E0BBF8BCC4223E56

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM นี้ตอบสนองต่อ Intel Security Advisory INTEL-SA-00104 ล่าสุดเกี่ยวกับช่องโหว่ของ Trusted Platform Module (TPM)

โน้ต

โปรดดูบทความ Intel-SA-00104 for Infineon* Trusted Platform Module (TPM) เพื่อดูว่า Intel NUC ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้