ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ NUC6i7KYK

19145
1/3/2018

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับชุด Intel® NUC NUC6i7KYK โดยใช้ Windows 7* และ 8.1*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 252 MB
  • SHA1: B27DAE0D3ACD36BD7CA5613ADA977350916CBA61

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับชุด Intel® NUC NUC6i7KYK

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

หมาย เหตุ

เมื่อติดตั้งไดรเวอร์นี้ อาจบอกว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่า ละเลยข้อความและดําเนินการติดตั้งต่อ เนื่องจากนี่เป็นไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดในเวลานี้

ดูไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Windows* 7 และ 8.1 ได้ที่นี่

ไม่ แน่ใจว่าไดรเวอร์ใดที่เหมาะกับ Intel® NUC ของคุณใช่หรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้