ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ NUC6i7KYK

19145
1/3/2018

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Intel® NUC Kit NUC6i7KYK โดยใช้ Windows 7* และ 8.1*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 252 MB
  • SHA256: 59AE49C0C4B326E4ABB5E15DBE5EB2587D6E1A1F909D76DD352EDEE83C3F759B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Intel® NUC Kit NUC6i7KYK

ดู บันทึกประจํารุ่น สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

โน้ต

เมื่อติดตั้งไดรเวอร์นี้อาจบอกว่านี่เป็นเวอร์ชันเก่า ไม่สนใจข้อความและทําการติดตั้งต่อเนื่องจากเป็นไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดในขณะนี้

ไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Windows * 7 และ 8.1 สามารถพบได้ที่นี่

ไม่แน่ใจว่า ไดรเวอร์ใดเหมาะกับ Intel® NUC ของคุณใช่หรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้