Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ของ Windows*

19085
11/22/2019

บทนำ

แพคเกจนี้มีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) เวอร์ชัน 2.5.101.3

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • ขนาด: 33 MB
  • SHA1: 74A82F07EA634870E374000572D982EAB9B28A39

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) เวอร์ชัน 2.5.101.3 Intel® Server Board S1200SPO และ Intel® Server System R1000SPO ที่มีตระกูล e3 v6 ของ โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ติดตั้งอยู่ Intel SGXซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหากเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย SGX ใน BIOS

ดู หมายเหตุรีลี สเพื่อดูคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ สิ่งใหม่ๆ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้