ไดรเวอร์ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) และ Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP)

683952
3/15/2024

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์ Intel® SGX สําหรับ Windows* เวอร์ชัน 2.22.100.2 และ Intel® SGX DCAP สําหรับ Windows เวอร์ชัน 1.20.100.2

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 23 MB
  • SHA256: 4F51A00C0D36E0C1260D736F8D1C578D99CDBC7B5674AAF662434FD799B68BC1
  • ขนาด: 35.7 MB
  • SHA256: 40E2973959BB90E19D720B7D3B9664FA284F8F023BEFBAE91811E505178E4E28

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งเวอร์ชัน Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) PSW เวอร์ชัน 2.22.100.2 และ DCAP เวอร์ชัน 1.20.100.2

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้