ไดรเวอร์ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) และ Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP) 

683952
4/30/2024

บทนำ

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์ Intel® SGX สําหรับ Windows เวอร์ชัน 2.24.100.3 และ Intel® SGX DCAP สําหรับ Windows เวอร์ชัน 1.21.100.2

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 24.6 MB
  • SHA256: 13B9688038AF47A7292BE33A8D11B5A8AE9AAC171E6DC46BB12885111361171F
  • Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • ขนาด: 38.3 MB
  • SHA256: 9ABFA57D1DFB0FECEAF41ECE52C6906E41875DA9D95F9CD99006160569C0C55A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งเวอร์ชัน Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) PSW เวอร์ชัน 2.24.100.3 และ DCAP เวอร์ชัน 1.21.100.3

ดู เอกสารเผยแพร่ สําหรับฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้