Intel® Edison Breakout Board แพคเกจ CAD

19075
8/3/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีบอร์ดแผนผัง รายการวัสดุ และเค้าโครงของ Intel® Edison Breakout

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 1.4 MB
  • SHA1: 68344E96D6B06FBF410FBCF8DBC9962F76519CC9

คำอธิบายโดยละเอียด

หมาย เหตุ

Intel ได้เลิกผลิตบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo แล้ว โมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Edison และโมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Joule™ ไม่มีแผนที่จะรีลีสซอฟต์แวร์ใดๆ สําหรับแพลตฟอร์ม Intel Galileo, Intel Edison หรือ Intel Joule อีกต่อไป

ในวันที่ 15 กันยายน 2017 Intel ได้จัดเก็บ แหล่งข้อมูลออนไลน์ และจะยังคงเปิดให้เข้าถึงชุมชนฟอรัม Intel Galileo, Intel Edisonและ Intel Joule ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ไฟล์ต่างๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานโอเพนซอร์สจะยังคงใช้งานได้โดยโช้รหัสเลขฐานสองและซอร์สโค้ดบน GitHub*

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้มีไฟล์ต่อไปนี้สําหรับ Intel® Edison Breakout Board:

  • การออกแบบ PCB ใน รูปแบบ DSC
  • แผนผังบอร์ดใน PDF
  • รายการวัสดุและส่วนประกอบ

หมายเหตุ: จําเป็นต้องมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อเข้าถึงรูปแบบไฟล์เหล่านี้ ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นและอาจจะไม่ตรงกับตัวแปรที่พบในตลาดทั่วโลก

ซัพพลายเออร์ที่อยู่ในรายการวัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อเสนอของตน การทดแทนการเลือกยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้