แหล่งข้อมูลช่วยเหลือตัวเองสําหรับผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตและนวัตกรรม

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000056806

27/10/2022

ข้อมูลผลิตภัณฑ์: Intel ได้เลิกผลิตบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo, โมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Edison, โมดูล Intel® Curie™ รวมถึง Arduino 101* (Genuino 101* ที่มีแบรนด์ในบางประเทศ) และโมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Joule™ Intel จะจัดเก็บแหล่งข้อมูลออนไลน์ของตนและเปิดให้เข้าถึงชุมชน Intel® Makers ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ไฟล์ต่างๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานโอเพนซอร์สจะยังคงใช้งานได้โดยโช้รหัสเลขฐานสองและซอร์สโค้ดบน GitHub*

แหล่งข้อมูลช่วยเหลือตัวเอง: ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ช่วยเหลือตัวเองได้ตามที่ระบุไว้ที่นี่