แหล่งช่วยเหลือตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ & Innovator

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000056806

05/06/2020

ข้อมูลผลิตภัณฑ์: Intel ได้ยกเลิกการพัฒนา Intel® Galileo บอร์ด, โมดูลการคำนวณ Intel® Edison และชุดนักพัฒนา, โมดูล™ Intel® Curie, รวมถึง Arduino ๑๐๑ * (แบรนด์ Genuino ๑๐๑ * ในบางประเทศ) และ Intel® Joule™โมดูลการประมวลและชุดนักพัฒนา Intel จะเก็บรักษาแหล่งข้อมูลแบบออนไลน์และให้ความพร้อมใช้งานแก่ชุมชนของ Intel®ที่ผู้ผลิตจนถึง15มิถุนายน๒๐๒๐ ไฟล์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์การใช้งาน open source จะยังคงมีอยู่โดยทั่วไปในไบนารีและซอร์สโค้ดบน GitHub *

ทรัพยากรความช่วยเหลือด้วยตนเอง: ค้นหาทรัพยากรความช่วยเหลือด้วยตนเองตามที่ระบุไว้ในที่นี้