ตัวติดตั้ง Intel® Edison IOTDK สําหรับ Windows*

19061
8/2/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีตัวติดตั้งIntel® IoT Developer Kitสําหรับ Windows*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows* 8.1
  • ขนาด: 10.9 MB
  • SHA1: 6E54044C3F315BF61F45BE4F39E51D9F24168D64

คำอธิบายโดยละเอียด

หมาย เหตุ

Intel ได้เลิกผลิตบอร์ดการพัฒนา Intel® Galileo, โมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Edison และโมดูลการประมวลผลและชุดนักพัฒนา Intel® Joule™ ไม่มีแผนที่จะรีลีสซอฟต์แวร์ใดๆ สําหรับแพลตฟอร์ม Intel Galileo, Intel Edison หรือ Intel Joule อีกต่อไป

ในวันที่ 15 กันยายน 2017 Intel ได้จัดเก็บ แหล่งข้อมูลออนไลน์ และจะยังคงเปิดให้เข้าถึงชุมชนฟอรัม Intel Galileo, Intel Edisonและ Intel Joule ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 ไฟล์ต่างๆ ที่ให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานโอเพนซอร์สจะยังคงใช้งานได้โดยโช้รหัสเลขฐานสองและซอร์สโค้ดบน GitHub*

วัตถุ ประสงค์

ตัวติดตั้งที่ใช้ Windows* สําหรับIntel® IoT Developer Kit

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้