ไดรเวอร์วิดีโอบนบอร์ดสําหรับ Windows* สําหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 62X

19023
4/12/2023

บทนำ

ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Windows* ASPEED* สําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF, S2600BP, S2600ST และ M20MYP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 2.6 MB
  • SHA1: D0D636915CB9280046799433C5AD8E5E311EC111

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ด Windows* ASPEED* สําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF, S2600BP, S2600ST และ M20MYP

ข้อสําคัญ
ดูหน้าความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการด้านล่างสําหรับเวอร์ชั่น Windows* ที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel ของคุณ:

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้