ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับตระกูล บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF, ตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000WF/R2000WF

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000024288

25/08/2023

ดูที่ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF - ตัวเลือกความเข้ากันได้ของเซิร์ฟเวอร์สําหรับรายการความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ (OS)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Product Compatibility Tool สําหรับระบบปฏิบัติการและแชสซี
รายการความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์