ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล S2600WF Intel® Server Board ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล/ตระกูลตระกูล

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000024288

13/07/2020

หน้านี้ประกอบด้วยรายชื่อของระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ:

  • Intel® Server Board S2600WF/Intel® Server Board S2600WF ตระกูล
  • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล/ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลตระกูล
  • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล/ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลตระกูล

ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูล Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบ
RTM, Windows * Server ๒๐๑๙มาตรฐาน/ศูนย์ข้อมูลความเข้ากันได้และความเครียด
RTM, Windows * Server ๑๙๐๓ Standard/Datacenter (RS6/19H1) (SAC)การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
RTM, Windows * Server ๒๐๑๖มาตรฐาน/ศูนย์ข้อมูล (R1 Server-Build ๑๖๐๗)ความเข้ากันได้และความเครียด
Windows Server ๒๐๑๒ R2 *การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
เรดแฮ RHEL * ๘.๑ความเข้ากันได้และความเครียด
เรดแฮ RHEL * ๘.๐ความเข้ากันได้และความเครียด
เรดแฮ RHEL * ๗.๘การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
เรดแฮ RHEL * ๗.๖ความเข้ากันได้และความเครียด
เรดแฮ RHEL * ๗.๕ความเข้ากันได้และความเครียด
เรดแฮ RHEL * ๗.๔ความเข้ากันได้และความเครียด
เรดแฮ RHEL * ๗.๓ความเข้ากันได้และความเครียด
เรดแฮ RHEL * ๖.๙การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
เรดแฮ RHEL * ๖.๘การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
SUSE SLES * 15 SP1ความเข้ากันได้และความเครียด
SUSE SLES * 15ความเข้ากันได้และความเครียด
SUSE SLES * 12 SP5การติดตั้งพื้นฐานและ comptibility
SUSE SLES * 12 SP3ความเข้ากันได้และความเครียด
SUSE SLES * 12 SP2ความเข้ากันได้และความเครียด
SUSE SLES * 11 SP4การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
VMware ESXi * ๗.๐ความเข้ากันได้และความเครียด
การอัปเดต VMware ESXi * ๖.๗3การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
การอัปเดต VMware ESXi * ๖.๗2ความเข้ากันได้และความเครียด
การอัปเดต VMware ESXi * ๖.๗1ความเข้ากันได้และความเครียด
VMware ESXi * ๖.๗ความเข้ากันได้และความเครียด
การอัปเดต VMware ESXi * ๖.๕3การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
การอัปเดต VMware ESXi * ๖.๐3ความเข้ากันได้และความเครียด (ไดรเวอร์แบบเอ็มเบ็ดเด็ด)
อูบุนตู * 18.04.3การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู * 18.04.1 LTSการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู๑๘.๐๔ LTSการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู๑๖.๑๐การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
CentOS * ๘.๑การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS * ๗.๕การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS * ๗.๓การติดตั้งพื้นฐาน

 

หมาย เหตุ
ความเข้ากันได้และความเครียดIntel สนับสนุนคุณสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการทำงานของ Intel® Server Board สำหรับระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ด้านบนโดยไม่คำนึงถึงว่าอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐานIntel ให้การสนับสนุนและการทดสอบไดรเวอร์ของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้สำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวม Intel® Server Board เมื่อผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์ให้ไดรเวอร์เมื่อมีการร้องขอ
การติดตั้งพื้นฐานIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคใดๆแก่ระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่อยู่ในรายการด้านบน หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคหรือความยากลำบากในการติดตั้งหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆด้านบนให้ดูการสนับสนุนจากชุมชนระบบปฏิบัติการ open source ที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Product Compatibility Tool สำหรับระบบปฏิบัติการและแชสซี
รายการความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์