ปลั๊กอินแอป Intel Unite®

18939
5/5/2017

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้รวมถึงไฟล์การติดตั้งสําหรับปลั๊กอินแอป Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 2.3 MB
 • SHA1: 08D05ECC388C4FE266ED44924CD9705B3EE2B6B0
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 1.9 MB
 • SHA1: C0E966331B780171BB17622C26D744CF66DF0C69
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 2 MB
 • SHA1: 23DE2A8BBE2DCFE1C3C43973BA5A190F66C1BFA5
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 1.8 MB
 • SHA1: E25E2C25E78B0643C566E5B46969B78724AC761D
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 43 MB
 • SHA1: 1927B825B9219794AFB00D130867DC618ADCDCD0
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 1.2 MB
 • SHA1: D6FFBAA91C1627ACBD24E8C0BB3984526728CCCE
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 2.2 MB
 • SHA1: AF596FAF2E4161ADA09D25EF46A06130760084BB
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 2.4 MB
 • SHA1: 31F9DB976247D249797C1CBE92AB82363B1DBC6B
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 672 KB
 • SHA1: 3B6C7407523147C444698859A99E77BCB9F55B78
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 31.3 MB
 • SHA1: 39DC55562543FE62799A87A2FD68422F321B8722
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 2.1 MB
 • SHA1: A44DCCE46A51F63D28329C774A5CE8C90F642CAA
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 2.5 MB
 • SHA1: DFA324F708A1FB34497164BE75159A779237199D
 • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows* 8.1
 • ขนาด: 24.3 MB
 • SHA1: 855A26574F275DB3C5C215BF98AA3FB22A2364A2

คำอธิบายโดยละเอียด

ประกาศสําคัญ

การดาวน์โหลดนี้ Intel Unite ปลั๊กอินสําหรับ Skype for Business.zip จะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากวันที่ 25 มิถุนายน 2022 และจะไม่สามารถรองรับการอัปเดตอื่นๆ ที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม การรักษาความปลอดภัย หรือการอัปเดตอื่นๆ ทุกเวอร์ชันจะมีให้บริการตามที่เป็นอยู่ Intel แนะนําให้ผู้ใช้ปลั๊กอิน Intel Unite สําหรับ Skype for Business.zip ถอนการติดตั้งและเลิกใช้โดยเร็วที่สุด

วัตถุ ประสงค์

ใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อติดตั้งปลั๊กอินที่ Intel ให้มาสําหรับแอป Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินเพิ่มเติม โปรดไปที่ Intel Unite® App Showcase

หมาย เหตุ: ขอแนะนําให้ทํางานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี Intel®เมื่อเพิ่มแอป Intel Unite® ลงในสภาพแวดล้อมของคุณ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีของ Intel สามารถให้คําแนะนําและความช่วยเหลืออันมีค่าแก่คุณเมื่อทําการกําหนดค่าแอป Intel Unite

คุณต้องการไฟล์ใด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้