ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 สําหรับ STK1A32SC

18873
9/30/2020

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ที่ใช้Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technologyสําหรับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ติดตั้งไว้ใน Intel® Compute Stick STK1A32SC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 9.6 MB
  • SHA1: 6BCE8CE9E54778085C1732E1F3831201EF1D0264
  • Windows 10, 32-bit*
  • ขนาด: 9.6 MB
  • SHA1: E5A51C75FFA8D1576667CA5F822D0654B47A4ABC

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/WirelessสําหรับBluetooth®สําหรับอุปกรณ์Bluetooth®ที่ติดตั้งไว้ในIntel® Compute Stick STK1A32SC

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ได้รับการแก้ไข คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ต้องการเลือกไฟล์ใด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • BT_Win10_32_21.50.0.exe - เวอร์ชัน 32 บิตสําหรับ Windows® 10
  • BT_Win10_64_21.50.0.exe - เวอร์ชัน 64 บิตสําหรับ Windows 10

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับIntel® Compute Stickของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้