Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.45]

18799
4/1/2019

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งIntel® Graphics Driverสําหรับ Windows 7* & 8.1* เจนเนอเรชั่น 6

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • ขนาด: 247.5 MB
 • SHA1: C469364BD800E5F7C190D5E6F6B2E3FC2937A645
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*
 • ขนาด: 131.6 MB
 • SHA1: 21DA44950C146DE1FE4343A3D9304CC583D289E9
 • Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • ขนาด: 249.2 MB
 • SHA1: B0834F03690C5E2631F274BB2857A832A5499884
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
 • ขนาด: 132.5 MB
 • SHA1: C4EA3E8D089B20E09B4CBB4BC9EF14BEA241A761

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์:

นี่เป็นการเปิดตัวด้านความปลอดภัยและรองรับ Windows 7* & 8.1* สําหรับโปรเซสเซอร์เจนเนอเรชั่น6 เท่านั้น

การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ

ในโปรเซ สเซอร์ Intel® Core™ และ Intel® Mobile Xeon® เจนเนอเรชั่น 6 รวมถึงPentium®และCeleron®ที่เกี่ยวข้อง:

 • Microsoft Windows 7* 32 และ 64-บิต
 • Microsoft Windows 8.1* 32 และ 64-บิต

หมาย เหตุ

 • .exe: แพคเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ .exe ที่ติดตั้งด้วยตนเองสําหรับผู้ใช้
 • .zip: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ .zip สําหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

เกี่ยวกับIntel® softwareและไดรเวอร์

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้