แพ็คเกจ Intel® Visual Compute Accelerator Build Scripts

18720
4/11/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีสคริปต์บิลด์สําหรับ CentOS* 7.4 สําหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV (1.3.148)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*
  • ขนาด: 26.9 KB
  • SHA1: F05248458F65AD0152264F53BDA7B516C4E86809

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขกับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีสคริปต์บิลด์ที่ใช้ในการสร้างอิมเมจระบบปฏิบัติการด้วย CentOS* 7.4 สําหรับการ์ด Intel® Visual Compute Accelerator หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลดคู่มือซอฟต์แวร์

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: 03c8c5864d7b822bb2a69e6114286d09

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้