แพคเกจพัฒนาเคอร์เนล Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

18719
4/12/2018

บทนำ

นี่คือแพ็คเกจการพัฒนาเคอร์เนลสําหรับการสร้างซอฟต์แวร์ Intel® Visual Compute Accelerator 1.5.310

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

 • CentOS 7.4*
 • ขนาด: 108.7 MB
 • SHA1: 98119D29FC98AC242A9B89852EB372DBD2BDCA73
 • CentOS 7.4*
 • ขนาด: 11.1 MB
 • SHA1: 03A32735E15681C0938F3FBD7E3EBA9292C2B622

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแก้ไขจากช่องโหว่ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

นี่คือแพ็คเกจการพัฒนาเคอร์เนลสําหรับการสร้างซอฟต์แวร์ VCA1283LVV / VCA1585LMV 1.5.310 Intel® Visual Compute Accelerator หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลด คู่มือซอฟต์แวร์

มีเวอร์ชันสําหรับเคอร์เนล 3.10 และ 4.4

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์:

 • IntelVisualComputeAccelerator_kernel3p10_devel_1.5.310.zip
  md5: c02e1e4a23dad0f477daf740790ed3e
 • IntelVisualComputeAccelerator_kernel4p4_devel_1.5.310.zip
  md5: bb9355142c26f99c91ce5a9a794c68f2

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้