ไฟล์ต้นฉบับของ Intel® Visual Compute Accelerator

18498
12/24/2018

บทนำ

บันทึกการดาวน์โหลดนี้มีไฟล์ต้นฉบับสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® Visual Compute Accelerator (2.3)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 407.9 MB
  • SHA256: 52B69E8B40E27C0DB03B39C919A13410475CD62D327342F2B5E2C956D3BC7BAD

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้ได้รับการแพตช์เพื่อป้องกันช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

การดาวน์โหลดนี้มีชุดไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดเพื่อสร้าง Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) daemon เคอร์เนลและโมดูล Intel® VCA และยูทิลิตี้อื่น ๆ สําหรับแพลตฟอร์มที่รองรับทั้งหมดนั่นคือสําหรับ Linux * และ Windows * ไม่จําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ Intel VCA ที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดอื่น ด้วยการสร้างซอฟต์แวร์ Intel VCA จากไฟล์ต้นฉบับเหล่านี้ คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่กําหนดเองได้นอกเหนือจากความสามารถที่มีให้ในการดาวน์โหลด Intel VCA อื่นๆ

ใช้ checksum ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

MD5: 9464cdcd3216cd82067c2e863ae9277d

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้