ไดรเวอร์ Windows* โซลูชัน High Availability* Intel RAID Controller RS25NB008, RS25SB008

17631
11/22/2013

บทนำ

มีไดรเวอร์เวอร์ชั่น ir3 2208 ROC HW RAID WHQL ที่ลงชื่อไว้ x64 ใน Microsoft Windows* เพื่อโซลูชัน High Availability

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 family*
  • ขนาด: 1.6 MB
  • SHA1: ED2CE88A4062F9C60EA477EA645DCD490875A4EB

คำอธิบายโดยละเอียด

==========================
คอนโทรลเลอร์ RAID ที่รองรับ
==========================
การดาวน์โหลดนี้สนับสนุนคอนโทรลเลอร์ INTEL(R) RAID ที่ใช้สแตกซอฟต์แวร์ SAS HWUTILD (RS25SB008, RS25NB008) โปรดตรวจสอบว่ายูทิลิตีนี้ได้รับการทดสอบด้วยการ์ด RAID ที่คุณเลือกเพื่อใช้โดยการตรวจสอบไดรเวอร์เว็บเพจของคอนโทรลเลอร์ของคุณที่http://support.intel.com===================
ข้อมูลแพ็คเกจ
===================
เวอร์ชันของไดรเวอร์ = 6.701.07.00 (ลงชื่อ WHQL)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ = Microsoft* Windows 2012 x64, Windows 2008r2 x64=========
สนใจ
=========
รีลีสนี้สนับสนุนยูทิลิตี้การกําหนดค่าไดรเวอร์ Windows (WDCFG) ตามข้อกําหนดของ Microsoft (DEVFUND-0046) โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือนี้ ที่ "คู่มือผู้ใช้ - ยูทิลิตี้การกําหนดค่าไดรเวอร์ Windows.pdf"

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้