แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 และ Intel® RAID Controller RS3UC080 RS3FC044

17490
11/29/2018

บทนำ

ให้เฟิร์มแวร์สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID ระดับเริ่มต้นที่รองรับ RAID 0, 1, 10, 1E ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024 จะไม่มีการอัปเดตที่ใช้งานได้ ความปลอดภัย หรือการอัปเดตอื่นๆ สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 และ Intel® RAID Controller RS3UC080 RS3FC044 เฟิร์มแวร์ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 และ Intel® RAID Controller RS3UC080 จะไม่มีบริการแพ็คเกจเฟิร์มแวร์ RS3FC044 หลังจากวันที่ 29 กันยายน 2031 ทุกเวอร์ชันให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ Intel แนะนําให้ผู้ใช้ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 และ Intel® RAID Controller RS3UC080 RS3FC044 ยุติการใช้งานโดยเร็วที่สุด

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 13.2 MB
  • SHA1: E4FB0F9868E6C754957796642F2FC751BD4E9610

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller ต่อไปนี้ที่รองรับ RAID 0, 1, 10, 1E

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3JC160
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นแพ็คเกจ: 2018.11.29
เวอร์ชัน FW = 16.00.01.00

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้