ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE

17479
2/1/2021

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Network Adapter รีลีส 26.0 สําหรับ Windows 8.1*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8.1*
  • ขนาด: 42.2 MB
  • SHA256: C184C1C5178502642498056CD6550BA7386CABC066094E715451838D27D333C6
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1*
  • ขนาด: 61.1 MB
  • SHA256: 48226C018CE5B098D96559B4261E2834949B2FD23093CCA565B6EED66728EC96

คำอธิบายโดยละเอียด

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

หากคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ที่มีตราสินค้าของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม โปรดติดต่อ OEM ของคุณสําหรับเวอร์ชันไดรเวอร์ SW ที่เข้ากันได้กับเวอร์ชัน FW ที่แน่นอนของคุณ การใช้เวอร์ชัน SW และ FW ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเพื่อทํางานร่วมกันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและความเสถียรของระบบ

ดู รายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

มีอะไรใหม่

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ readme.txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

ภาพรวม

การดาวน์โหลดนี้มีไดรเวอร์เครือข่าย Intel® Ethernet และซอฟต์แวร์สําหรับ Windows 8.1*

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

หมายเหตุ: อะแด็ปเตอร์ 10-Gb ได้รับการสนับสนุนโดยไดรเวอร์ x64 บิตเท่านั้น

  • PROWin32.zip สําหรับ Windows รุ่น 32 บิต (x86) *
  • PROWinx64.zip สําหรับ Windows รุ่น 64 บิต (x64)

วิธีใช้การดาวน์โหลดนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เก็บถาวรแบบขยายตัวเองและเรียกใช้ มันจะแตกไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีชั่วคราวเรียกใช้วิซาร์ดการติดตั้งและลบไฟล์ชั่วคราวเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไฟล์ภาษาทั้งหมดจะฝังอยู่ในที่เก็บถาวรนี้ คุณไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดชุดภาษาเพิ่มเติม

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้