ไดรเวอร์ Intel® Network Adapter สําหรับ Windows 8.1 * - FINAL RELEASE

17479
2/6/2019

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Network Adapter รีลีส 23.5.2 สําหรับ Windows 8.1*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1*
  • ขนาด: 78 MB
  • SHA256: FEB0C221737406A4859AEBC2C8D6F676EA9CC32619E1FAE46A3298546D0B4D57
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8.1*
  • ขนาด: 54.5 MB
  • SHA256: F7CBF8EC152B31F2AC10FF4865B54F16A24C618836A381358C072ECDA0680A73

คำอธิบายโดยละเอียด

มีอะไรใหม่

EFI Tools ไม่รองรับระบบที่ใช้ Itanium®

รีลีส 23.5 เป็นรีลีสล่าสุดที่มี EFI Tools (เช่น BootUtil) ที่สนับสนุนระบบที่ใช้ Itanium®

การสนับสนุนที่ยกเลิก

เริ่มต้นด้วยรีลีส 23.5 โปรแกรมควบคุมสําหรับอะแด็ปเตอร์และอุปกรณ์ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการทดสอบหรืออัปเดตอีกต่อไป ไดรเวอร์อาจยังคงมีให้ในแพคเกจการดาวน์โหลดของคุณหรือบนสื่อการติดตั้งของคุณเพื่อความสะดวกของคุณ


การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82566MM Gigabit
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PB Dual Port
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 EB พร้อมการเร่งความเร็ว I/O
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 EB1 พร้อมการเร่งความเร็ว I/O
การเชื่อมต่อ Intel® PRO/1000 EB Backplane พร้อมการเร่งความเร็ว I/O
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567V-3 Gigabit
อินเทล® 82567V-4 การเชื่อมต่อเครือข่ายกิกะบิต
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LM-4 Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LF Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567V Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LM-2 Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LF-2 Gigabit
อินเทล® 82567V-2 การเชื่อมต่อเครือข่ายกิกะบิต
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LM-3 Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LF-3 Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82577LM Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82577LC Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82578DM Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82578DC Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82567LM Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82566DM Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82566DC Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562V 10/100
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82566MC Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 PT Dual Port
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual Port
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual Port
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 PT
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 PF
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF
การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PB
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 PM
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/1000 PL
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad Port
อแด็ปเตอร์ Intel® PRO/1000 PT Desktop
Intel® PRO/1000 EB1 Backplane Connection พร้อมการเร่งความเร็ว I/O
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82566DM-2 Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562V-2 10/100
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562G-2 10/100
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562GT-2 10/100
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562GT 10/100
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562G 10/100
อินเทล® Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82566DC-2 Gigabit
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82562GT-3 10/100
อินเทล® 82598EB 10 Gigabit AF Dual Port Network Connection
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF SR Dual Port
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF SR
อินเทล® 82598EB 10 Gigabit AF Network Connection
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit AT
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82598EB 10 Gigabit AT
อแด็ปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit AT2
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82598EB 10 Gigabit AT2
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82598EB 10 Gigabit AT CX4
อินเทล® 10 Gigabit SR Dual Port Express Module
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit CX4 Dual Port
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® 82598EB 10 Gigabit KX4
อินเทล® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF LR
อินเทล® 82598EB 10 Gigabit Dual Port Network Connection

คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

หมายเหตุ: อะแด็ปเตอร์ 10-Gb ได้รับการสนับสนุนโดยไดรเวอร์ x64 บิตเท่านั้น

  • PROWin32.exe สําหรับ Windows รุ่น 32 บิต (x86) *
  • PROWinx64.exe สําหรับ Windows รุ่น 64 บิต (x64)

วิธีใช้การดาวน์โหลดนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เก็บถาวรแบบขยายตัวเองและเรียกใช้ มันจะแตกไฟล์ไปยังไดเร็กทอรีชั่วคราวเรียกใช้วิซาร์ดการติดตั้งและลบไฟล์ชั่วคราวเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ไฟล์ภาษาทั้งหมดจะฝังอยู่ในที่เก็บถาวรนี้ คุณไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดชุดภาษาเพิ่มเติม

ดู บันทึกประจํารุ่น ใน readme .txt สําหรับคําแนะนําในการติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่รองรับมีอะไรใหม่การแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาที่ทราบ

สับสนเกี่ยวกับสิ่งที่จะดาวน์โหลด?

ตรวจจับและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Intel® Driver & Support Assistant

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานร่วมกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดู รายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้