ไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 60X

16390
4/18/2018

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้ให้การสนับสนุนชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C600 บนทั้ง AHCI SATA Controller และ SATA/SAS Controller ในโหมด ESRT2 (18.01.2018.0208)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ตระกูล SUSE Linux*, ตระกูล Red Hat Linux*
  • ขนาด: 4.4 MB
  • SHA1: DA22C827B8656D1D7F588907F631CF0702639621

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ RAID Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) RAID สําหรับ Linux*

การดาวน์โหลดนี้ให้การสนับสนุนสําหรับชิปเซ็ต Intel(R) HM87, C232, C236, C600, C621, C622, C624 และ C628 ที่มี AHCI Capable SATA Controller ในโหมด Intel(R) Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2)

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • ดูข้อมูลโดยละเอียดของคําแนะนําการติดตั้งไดรเวอร์ได้จากไฟล์ readme.txt ก่อน

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้