ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Windows* สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® รุ่นเก่า

16358
10/8/2012

บทนำ

มีไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Windows* Server 2012 เท่านั้น

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2012 family*
  • ขนาด: 1.4 MB
  • SHA1: 1457CC72D940BBF75553D972BD0A713D8B929084

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจนี้มีไดรเวอร์กราฟิก Emulex/Matrox สําหรับเซิร์ฟเวอร์ Windows 2012

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้