ไดรเวอร์วิดีโอออนบอร์ดสําหรับ Windows* สําหรับระบบและบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® รุ่นเก่า

16358
10/5/2012

บทนำ

มีไดรเวอร์ออนบอร์ดสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows* Server 2003 และ Windows* Server 2008

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • ขนาด: 2.5 MB
  • SHA1: EDB3E6130063EFED47CD033F24CD3E5B335CCD50

คำอธิบายโดยละเอียด

ในการติดตั้งไดรเวอร์ ให้เรียกใช้งาน "INSTALL ไฟล์ BAT" หากไดรเวอร์ติดตั้งสําเร็จ แล้ว ไดรเวอร์จะแสดง "การติดตั้งสําเร็จ"
หมายเหตุ: ไดรเวอร์จะติดตั้งเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 และ Windows 2008 Server เท่านั้น ทั้งเวอร์ชั่น 32 บิตและ 64 บิต ไดรเวอร์จะไม่ทํางานจนกว่าเครื่องจะรีบูต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้