Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

15755
1/23/2020

บทนำ

เวอร์ชั่นดาวน์โหลดนี้ 25.0 จะติดตั้งไดรเวอร์ UEFI, Intel® Boot Agent และภาพIntel® iSCSI Remote Bootเพื่อตั้งโปรแกรมภาพแฟลช PCI Option ROM และอัปเดตตัวเลือกการกําหนดค่าแฟลช

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 10.2 MB
  • SHA1: D28368F8033E8220500577EF320607F93C6CBB42
  • Linux*
  • ขนาด: 6.8 MB
  • SHA1: 02633D9E4AAFE218A676E2240F4FACC06AA5C05B

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

แพคเกจนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สําหรับสภาพแวดล้อมก่อนการบูต รวมถึงไดรเวอร์ UEFI, Intel® Boot Agent และภาพIntel® Ethernet iSCSI Remote Boot

ภาพรวม

Intel® Ethernet Flash Firmware Utility (BootUtil) ใช้ในการอัปเดตการกําหนดค่าและตั้งโปรแกรม PCI option ROM บนหน่วยความจําแฟลชของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ใช้ Intel PCI และ PCI-Express ที่รองรับ BootUtil จะแทนที่ยูทิลิตี้ที่มีอยู่และมอบฟังก์ชันการทํางานของ IBAUTIL, ISCSIUTL, LANUTIL และ FLAUTIL รุ่นเก่า BootUtil รองรับอะแดปเตอร์ทั้งหมดที่ยูทิลิตี้ก่อนหน้ารองรับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่bootutil.txt

มีอะไรใหม่

ดู หมายเหตุเกี่ยวกับ สิ่งใหม่ๆ การรองรับระบบปฏิบัติการ คู่มือผู้ใช้ ปัญหาที่ทราบและอีกมากมาย

ฉันควรดาวน์โหลดไฟล์ใด

  • PREBOOT EXE: เอกสาร ยูทิลิตี้ และภาพสําหรับบูตสําหรับ Windows*, EFI และ DOS
  • Preboot.tar.gz : เอกสาร ยูทิลิตี้ และภาพบูตสําหรับ Linux*

เกี่ยวกับไดรเวอร์ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจถูกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเราเพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียคุณสมบัติหรือการปรับแต่ง

ดูรายชื่อเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้