วิศวกรที่สถานีงานในองค์กรขนาดใหญ่

การปรับใช้อิมเมจพีซีระดับองค์กร: เสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของไอที

เพิ่มความเสถียร ความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้ของไอทีสู่การเติบโตในอนาคต1 2 3

คุณสมบัติสำหรับแพลตฟอร์มพีซีแบบคงที่:

  • อุปกรณ์บน Intel วีโปร® Enterprise อยู่ภายใต้โปรแกรมแพลตฟอร์ม IT คงที่ของ Intel® (Intel® SIPP) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้และการใช้งานร่วมกันได้ของไอทีในระยะยาวสำหรับระบบในระดับธุรกิจ

  • โปรแกรมแพลตฟอร์ม IT คงที่ของ Intel® (Intel® SIPP) ผลักดันไอทีให้ก้าวหน้า โดยลดส่วนประกอบของแพลตฟอร์มและไม่ต้องอัปเดตไดรเวอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 15 เดือนจนกว่าจะมีการรีลีสเจนเนอเรชั่นถัดไป

  • Intel วีโปร® Enterprise ช่วยให้สามารถควบคุมไอทีผ่านการจัดการวงจรชีวิตพีซี มอบความเสถียรและความเชื่อถือได้อย่างแท้จริงสำหรับไอทีและผู้ใช้ปลายทางเมื่อใช้งานอุปกรณ์ระดับธุรกิจ

author-image

โดย

PC imaging ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นบนแพลตฟอร์มที่คงที่

การใช้ การจำลองพีซี เป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากต้องอัปเดตไดรเวอร์บ่อยครั้งและการไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องทดสอบซ้ำและต้องตรวจสอบ ทีมไอทีสามารถจัดการความท้าทายนี้ได้ด้วยแพลตฟอร์มพีซีที่คงที่ ผ่านการทดสอบและตรวจสอบส่วนประกอบอย่างเข้มข้นพร้อมอัปเดตที่จำกัดในระยะเวลาหนึ่ง แพลตฟอร์มที่ตรวจสอบแล้วและคงที่ทำให้สามารถจัดการความซับซ้อนของวงจรชีวิตได้งา่ย ลดจำนวนอุบัติการณ์ และสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่ยืดหยุ่นสู่เทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง

ความท้าทายในการจัดการพีซีและการจำลองพีซี

การจัดการพีซีธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของอัปเดตซอฟต์แวร์ และการไม่สามารถใช้ร่วมกันไดด้ของไดรเวอร์ในสภาพแวดล้อมไอทีในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับการทำสำเนาพีซีโดยเฉพาะ:

การจำลองพีซีหรือการจำลองระบบช่วยให้ทีมไอทีสามารถติดตั้งและกำหนดค่าฟอร์มแฟคเตอร์พีซีที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว การจำลองต้องใช้การทดสอบและการตรวจสอบระบบอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าไดรเวอร์ใช้งานร่วมกันได้ และแอปพลิเคชันทำงานอย่างเหมาะสม คุณสมบัติเช่นนี้ต้องใช้เวลายาวนานและมีผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องอาศัยการวางแผนล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวพีซี

การอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์บ่อยครั้ง หมายถึงการทดสอบซ้ำเพื่อตรวจสอบการกำหนดค่าที่อัปเดตใหม่ นอกจากนี้ทีมไอทีต้องกำหนดเวลาและใช้การเปิดตัวใหม่ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานถูกลดจำนวนลง ด้วยความคงที่ทันทีที่แกะกล่อง Intel วีโปร® Enterprise ช่วยให้การควบคุมไอทีผ่านวงจรชีวิตการจัดการพีวี และนำเสนอเทคโนโลยีแพลตฟอร์มล่าสุดในโซลูชั่นในตัวและที่ตรวจสอบแล้วเพียงโซลูชั่นเดียว

ประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่คงที่

การออกแบบแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ให้สามารถปรับขยายได้ตามการเติบโตในอนาคต ช่วยให้ธุรกิจหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้งานร่วมกันได้ของเครือข่ายหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่มีความคงที่น้อยกว่า แพลตฟอร์มที่คงที่ยังช่วยให้ผู้ใช้อุ่นใจ โดยทราบถึงสิ่งที่คาดหวังได้จากพีซีที่สามารถทำงานได้ดีเป็นเวลาหลายปีและมีเวลาหยุดทำงานหรือการติดขัดที่ต่ำมาก