การบริหารจัดการโดยสมบูรณ์

ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานหรือที่บ้านหรืออยู่อีกครึ่งโลก พนักงานในทุกวันนี้ทำงานนอกสถานที่มากขึ้นเรื่อยๆ Intel vPro® Enterprise สำหรับ Windows1 มาพร้อมกับ Intel® Active Management Technology2 เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่นำความสามารถในการจัดการทางไกลอย่างสมบูรณ์แบบมาสู่ทั้งองค์กรของคุณ และยังช่วยให้สามารถจัดการอุปกรณ์นอกไฟร์วอลล์ของอุปกรณ์ หรือไปยังระบบปฏิบัติการณ์แบบไม่ตอบสนอง ทั้งนี้เครื่องมือ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) ช่วยให้ฝ่ายให้ IT สามารถจัดการอุปกรณ์จากระยะไกล และอย่างปลอดภัยได้ ทั้งภายในและภายนอกไฟร์วอลล์ โดยผ่านทางระบบคลาวด์