เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล

ให้การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยแบบ Zero Trust แพลตฟอร์ม Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ นำเสนอสภาพแวดล้อมแบบ Root-of-Trust ในระดับฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติการป้องกันขยายจากซิลิคอนผ่านฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของแพลตฟอร์มซึ่งช่วยป้องกันโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล