เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล

แพลตฟอร์ม Intel® Xeon® Scalable นำเสนอสภาพแวดล้อมแบบ Root-of-Trust ในระดับฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติการป้องกันขยายจากซิลิคอนผ่านฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ของแพลตฟอร์มซึ่งช่วยป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลให้มีความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลคืออะไร

การรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูล หมายถึง เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ช่วยป้องกันเซิรฟ์เวอร์ในศูนย์ข้อมูล รวมถึงข้อมูลและแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ภายในศูนย์ข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ควรต้องมีความปลอดภัยทั้งในแง่ของตัวเครื่องและออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยด้านไอทีที่แข็งแกร่ง

การรักษาความปลอดภัยในระดับฮาร์ดแวร์เทียบกับการรักษาความปลอดภัยซอฟต์แวร์

การโจมตีทางไซเบอร์พัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา ซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัยที่เกิดขึ้นล่าสุด ซอฟต์แวร์อาจถูกบุกรุกจากการละเมิดที่ระดับต่ำกว่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าเฟิร์มแวร์ BIOS ระบบปฏิบัติการหรือ Hypervisor เสียหาย แฮกเกอร์จะสามารถเจาะเข้าถึงระบบได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องรวมคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยทั้งในระดับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่ระดับรากที่มีซิลิคอนแพลตฟอร์ม

เริ่มต้นที่ Root of Trust เพื่อสร้าง Chain of Trust

การรักษาความปลอดภัยมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง โดยเริ่มต้นที่ Root of Trust ในซิลิคอน สถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยสามารถช่วยสร้างรากฐานที่เชื่อถือไว้วางใจได้ในการประมวลผลข้อมูล คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยสามารถยกระดับให้สูงขึ้นที่แต่ละเลเยอร์ เพื่อให้ระบบหรือชั้นทั้งหมดมีความปลอดภัยมากขึ้น และสร้าง Chain of Trust ผ่านเฟิร์มแวร์ BIOS ระบบปฏิบัติการและ Hypervisor ซึ่งจะส่งผลให้โหลดซอฟต์แวร์ลดลง และช่วยลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพระบบ เพื่อให้คุณไม่ต้องสูญเสียประสิทธิภาพเพื่อแลกมากับการรักษาความปลอดภัย

เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของ Intel® ช่วยเพิ่มการป้องกันที่แข็งแกร่งให้กับเซิร์ฟเวอร์และรองรับมาตรฐาน Trusted Platform Module (TPM) ทั้งหมด ด้วยเทคโนโลยีอย่าง Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ทำให้ Intel สามารถช่วยให้สถาปนิกทำงานภายใต้กลยุทธ์การไว้วางใจเป็นศูนย์ และปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม