บทสรุปผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ที่เร่งความเร็วด้วยความปลอดภัย

เร่งความเร็วนวัตกรรม พร้อมทั้งรักษาความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้