หน่วยความจำ Intel® Optane™ สำหรับลูกค้าธุรกิจ

รับชมวิดีโอนี้แล้วเรียนรู้ว่าหน่วยความจำ Intel® Optane™ สามารถกลายเป็นตัวเร่งความเร็วให้กับธุรกิจของคุณโดยสร้างเวิร์คสเตชันและระบบอื่นๆ ให้กับลูกค้าธุรกิจของคุณได้อย่างไร