เกี่ยวกับสมาชิก Intel® Partner Alliance

คุณสามารถเป็นสมาชิกทําอะไรได้บ้าง

การเป็นสมาชิกใน Intel® Partner Alliance ช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างธุรกิจของคุณมากขึ้นกว่าเดิม สํารวจสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม ระดับการเป็นสมาชิก และข้อกําหนดด้านล่าง