สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
Intel ให้สิทธิประโยชน์แบบแยกระดับชั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการมีส่วนร่วมของคุณ กล่าวคือ ยิ่งคุณมีส่วนร่วมกับพอร์ทัล Intel® Partner Alliance คุณก็จะยิ่งเลื่อนระดับได้เร็วขึ้น
  Member Gold Titanium
  ผู้ให้บริการโซลูชัน
  OEM
  ผู้ผลิต
  ผู้ประกอบระบบบริการ
  ผู้ค้าซอฟต์แวร์อิสระ (ISV)
  บริการออกแบบเอฟพีจีเอ
  ผู้ให้บริการคลาวด์และการสื่อสาร (ระดับโกลด์ และไทเทเนียมเท่านั้น)
  ผู้จัดจำหน่าย (ระดับสมาชิกเท่านั้น)
ขอรับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของสถานะระดับสมาชิก โกลด์ ไทเทเนียมแห่ง Intel® Partner Alliance โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์แบบก้าวหน้า
  Member Gold Titanium
  ผู้ใช้บริการโซลูชัน/ตลาดพัฒนาแล้ว
  ผู้ให้บริการโซลูชัน/ตลาดเกิดใหม่
  OEM/ตลาดพัฒนาแล้ว
  OEM/ตลาดเกิดใหม่
  ผู้ผลิต
  ผู้ประกอบระบบบริการ
  ผู้ค้าซอฟต์แวร์อิสระ (ISV)
  บริการออกแบบเอฟพีจีเอ
  ผู้ให้บริการคลาวด์และการสื่อสาร (ระดับโกลด์ และไทเทเนียมเท่านั้น)
  ผู้จัดจำหน่าย (ระดับสมาชิกเท่านั้น)

เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจประเภทต่างๆ จึงมีการกำหนดบทบาทให้สมาชิก Intel® Partner Alliance สมาชิกที่เข้าเกณฑ์มากกว่าหนึ่งบทบาทสามารถรับสิทธิประโยชน์จากแต่ละบทบาทได้ นิยามของบทบาททั้งหมดมีดังนี้

ผู้จัดจำหน่ายระดับสูงที่ขายโปรเซสเซอร์ล่าสุดของ Intel®, ไดรฟ์ Solid State (SSD) ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ได้มาจาก Intel โดยตรง

ขายส่วนประกอบที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันถึงความเป็นของแท้และคุณภาพ จากแหล่งที่ได้รับอนุญาตจาก Intel หรืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี Intel® ซึ่งผลิตโดยผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM)

สร้างระบบและระบบย่อยสำหรับทั้งการประมวลผลและ IoT ระบบต่างๆ ประกอบด้วยเมนบอร์ด, ระบบย่อย (ระบบ L4-10), PCBA และอุปกรณ์ฟังก์ชัน IoT ผู้ผลิตจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับพาร์ทเนอร์อื่นๆ เช่น OEM ในห่วงโซ่คุณค่า

โดยส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผู้ผลิตเหล่านี้อาจมีความสามารถในการผลิต การประกอบ และการกำหนดค่าเป็นของตนเอง OEM อาจซื้อผลิตภัณฑ์/ระบบจาก ODM และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตน โดยมอบโซลูชันเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภค ผู้ใช้ด้านการค้าและที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือผ่านเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์หรือหน้าร้าน

โดยหลักแล้วจะขายต่อระบบ OEM และโซลูชันซอฟต์แวร์ และกำลังดำเนินธุรกิจบริการของตน ผู้ให้บริการโซลูชันนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภค การค้า และผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือผ่านเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์หรือหน้าร้าน

สถาปนิกและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจและการรวมโซลูชันสำหรับลูกค้าเป็นหลัก ผู้ประกอบระบบบริการมักจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาโดยการเชื่อมต่อและการผนวกรวมโซลูชันซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และคลาวด์เข้ากับสภาพแวดล้อม IT หรือ OT

พัฒนา จำหน่าย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชั่น, OT และเซ็กเมนต์แนวตั้งของพวกเขาเองทั้งแบบมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์

นำเสนอบางส่วนประกอบบนการประมวลผลบนระบบคลาวด์ — โดยทั่วไปแล้วเป็น Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) หรือ Platform as a Service (PaaS) — ให้กับธุรกิจหรือลูกค้าอื่นๆ

นำเสนอบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ Intel® เอฟพีจีเอ รวมถึงการออกแบบ RTL, การปรับปรุงการออกแบบ, การผสานรวม IP, การศึกษาความเป็นไปได้, การทดสอบและการตรวจสอบ และการออกแบบบอร์ดเอฟพีจีเอ

โดยส่วนใหญ่แล้วจะออกแบบและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผู้ผลิตเหล่านี้อาจมีความสามารถในการผลิต การประกอบ และการกำหนดค่าเป็นของตนเอง OEM อาจซื้อผลิตภัณฑ์/ระบบจาก ODM และจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตน โดยมอบโซลูชันเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภค ผู้ใช้ด้านการค้าและที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือผ่านเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์หรือหน้าร้าน

โดยหลักแล้วจะขายต่อระบบ OEM และโซลูชันซอฟต์แวร์ และกำลังดำเนินธุรกิจบริการของตน ผู้ให้บริการโซลูชันนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีให้กับผู้บริโภค การค้า และผู้ใช้ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือผ่านเครือข่ายช่องทางจัดจำหน่ายของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงร้านค้าปลีกออนไลน์หรือหน้าร้าน

สถาปนิกและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจและการรวมโซลูชันสำหรับลูกค้าเป็นหลัก ผู้ประกอบระบบบริการมักจะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาโดยการเชื่อมต่อและการผนวกรวมโซลูชันซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และคลาวด์เข้ากับสภาพแวดล้อม IT หรือ OT

พัฒนา จำหน่าย และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชั่น, OT และเซ็กเมนต์แนวตั้งของพวกเขาเองทั้งแบบมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์

นำเสนอบางส่วนประกอบบนการประมวลผลบนระบบคลาวด์ — โดยทั่วไปแล้วเป็น Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) หรือ Platform as a Service (PaaS) — ให้กับธุรกิจหรือลูกค้าอื่นๆ

นำเสนอบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวกับ Intel® เอฟพีจีเอ รวมถึงการออกแบบ RTL, การปรับปรุงการออกแบบ, การผสานรวม IP, การศึกษาความเป็นไปได้, การทดสอบและการตรวจสอบ และการออกแบบบอร์ดเอฟพีจีเอ