วิดีโอ: โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7

รับชมวิดีโอและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 7 รวมทั้งเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น พร้อมระบบความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ การตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งกว่าสำหรับอุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ