ข้อมูลจําเพาะ IP หน่วยความจําภายนอกที่เก็บถาวร

หน้านี้มีรายการข้อมูลจําเพาะของคอร์ IP อินเทอร์เฟซหน่วยความจําภายนอกที่เก็บถาวรสําหรับซอฟต์แวร์ Quartus® Prime รุ่นก่อนหน้า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้