Verilog HDL: Tri-State Instantiation

author-image

โดย

ตัวอย่างง่ายๆ นี้แสดงวิธีสร้างอินสแตนซ์บัฟเฟอร์ tri-state ใน Verilog HDL โดยใช้ bufif1 คําสําคัญ ประเภทเอาต์พุตคือ Tri บัฟเฟอร์จะถูกสร้างอินสแตนซ์ด้วย bufif1 ที่มีชื่อตัวแปร b1

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวอย่างนี้ในโครงการของคุณ โปรดดูที่ ส่วน วิธีใช้ตัวอย่าง Verilog HDL ในหน้าเว็บ Verilog

tristate.v

โมดูล Tristate (in, oe, out);

  อินพุต  เข้า, oe;
  เอา ต์พุต;
  ลอง   ใหม่;

  bufif1 b1 (out, in, oe);

endmodule

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้