เทมเพลต Verilog HDL สําหรับเครื่องสถานะ

author-image

โดย

หน้านี้ประกอบด้วยตัวอย่างการออกแบบสําหรับเครื่องสถานะใน Verilog HDL เครื่องสถานะเป็นวงจรแบบลําดับที่จะเพิ่มความก้าวหน้าของสถานะต่างๆ ตัวอย่างให้รหัส HDL เพื่อใช้เครื่องสถานะประเภทต่อไปนี้:

เครื่องสถานะ 4-State Mealy

เอาต์พุตของเครื่องสถานะ Mealy จะขึ้นอยู่กับอินพุตและสถานะปัจจุบัน เมื่ออินพุตเปลี่ยนไป เอาต์พุตจะได้รับการอัปเดตโดยไม่รอสัญญาณนาฬิกา

เครื่องสถานะ Moore 4 สถานะ

เอาต์พุตของเครื่องสถานะ Moore จะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันเท่านั้น เอาต์พุตจะถูกเขียนก็ต่อเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง (บน Clock Edge) เท่านั้น

เครื่อง Safe State

ตัวอย่างนี้ใช้ค่าคุณลักษณะการสังเคราะห์syn_encodingที่ปลอดภัยในการระบุว่าซอฟต์แวร์ควรใส่ตรรกะเพิ่มเติมเพื่อตรวจจับสถานะที่ผิดกฎหมายและบังคับให้การเปลี่ยนสถานะเครื่องสถานะเป็นสถานะรีเซ็ต

เครื่องสถานะที่เข้ารหัสโดยผู้ใช้

ตัวอย่างนี้ใช้ค่าคุณลักษณะการสังเคราะห์syn_encodingผู้ใช้เพื่อแนะนําซอฟต์แวร์ในการเข้ารหัสแต่ละสถานะด้วยค่าที่กําหนดไว้ในรหัสแหล่งที่มา Verilog HDL ด้วยการเปลี่ยนค่าของค่าคงที่สถานะ คุณสามารถเปลี่ยนการเข้ารหัสของ State Machine ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในตัวอย่างนี้:

การดาวน์โหลด zip แต่ละรายการรวมถึงไฟล์ Verilog HDL สําหรับเครื่องสถานะและแผนภาพบล็อกระดับบนสุด

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้