ตัวอย่างการออกแบบ Triple Speed Ethernet

แนะนําสําหรับ:

 • อุปกรณ์: Stratix® IV

 • อุปกรณ์: Cyclone® III

 • Quartus®: v13.0 - v14.1

author-image

โดย

ตัวอย่างการออกแบบนี้ประกอบด้วยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยคอร์ Nios® II/f พร้อมกับเวกเตอร์รีเซ็ตที่ชี้ไปที่หน่วยความจําแฟลชและเวกเตอร์ข้อยกเว้นที่ชี้ไปที่หน่วยความจํา DDR3 ระบบฮาร์ดแวร์ยังประกอบด้วย Triple Speed Ethernet MAC และ คอร์เข้าถึงหน่วยความจําโดยตรงที่รวบรวมไว้อย่างกระจาย (PDF) สําหรับทั้ง TX และ RX

คุณสามารถใช้การออกแบบ Triple Speed Ethernet เพื่อประเมินการควบคุมการเข้าถึงสื่อ Triple Speed Ethernet (MAC) หรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการออกแบบระบบอีเธอร์เน็ตของคุณเอง การออกแบบนี้รองรับชุดพัฒนาIntel® FPGAต่อไปนี้:

ข้อมูลจําเพาะการออกแบบฮาร์ดแวร์

 • คอร์ Nios II/f พร้อมโมดูลดีบัก JTAG
 • คอนโทรลเลอร์ DDR3 SDRAM
 • อินเตอร์เฟซหน่วยความจําแฟลช (CFI) ทั่วไป
 • Triple Speed Ethernet MAC
 • JTAG UART
 • ตัวจับเวลาของระบบ
 • ตัวจับเวลาความละเอียดสูง
 • ตัวนับประสิทธิภาพ
 • I/Os แบบขนาน LED (PIOs)
 • PIOs กดปุ่ม
 • อุปกรณ์ต่อพ่วง ID ระบบ
 • TX/RX SGDMA
 • หน่วยความจําบนชิป

การใช้ตัวอย่างการออกแบบนี้

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

ดาวน์โหลดไฟล์ zip ที่เหมาะสําหรับชุดของคุณด้านล่าง

Stratix IV:

Cyclone III:

หมายเหตุ: ตระกูลอุปกรณ์ Cyclone III ไม่รองรับใน ACDS เวอร์ชั่น 14.0 ขึ้นไป

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้