การกําหนดค่ากะทัดรัดของโปรเซสเซอร์ Nios® II Embedded

แนะนําสําหรับ:

 • อุปกรณ์: Cyclone® III

 • Quartus®: ไม่ทราบ

author-image

โดย

ตัวอย่างการออกแบบการกําหนดค่าขนาดกะทัดรัดของโปรเซสเซอร์ Nios II สาธิตการกําหนดค่าFPGAs Cyclone® III ใหม่โดยใช้โปรเซสเซอร์แบบฝังตัว Nios II และคอนโทรลเลอร์การอัปเดตระยะไกล การออกแบบสร้างขึ้นเพื่อใช้ทรัพยากรFPGAในปริมาณที่น้อยที่สุด เนื่องจากความกะทัดรัด ทําให้สามารถเพิ่มการออกแบบลงในระบบที่มีอยู่ของคุณเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกําหนดค่าใหม่ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการออกแบบ โปรดดู หมายเหตุการใช้งาน AN 548: Nios II Compact Configuration System สําหรับ Cyclone III (PDF)

การใช้ตัวอย่างการออกแบบนี้

หากต้องการเรียกใช้งานตัวอย่างนี้ ให้ดาวน์โหลด compact_config.zip และคลายซิปลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ ทําตามคําแนะนําใน AN 548 เพื่อเรียกใช้งานการออกแบบ

การใช้การออกแบบนี้อยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานตัวอย่างการออกแบบของ Intel®

ข้อมูลจําเพาะการออกแบบ

การออกแบบประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

 • โปรเซสเซอร์ Nios II (Nios II/e Economic Core)
 • หน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) บนชิป
 • ลูปแบบล็อกเฟส (PLL)
 • JTAG-UART
 • คอนโทรลเลอร์การอัปเดตระยะไกล
 • Tri-state bridge
 • คอนโทรลเลอร์แฟลช CFI
 • I/O แบบขนาน LED (PIO)
 • PIO กดปุ่ม
 • อุปกรณ์ต่อพ่วง ID ระบบ

การออกแบบนี้มีเป้าหมายCyclone III FPGA Starter Kitและชุดการประเมินแบบเอ็มเบ็ดเด็ด Nios II (NEEK)

รูปภาพที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบการกําหนดค่าขนาดกะทัดรัด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้