เอกสารกฎระเบียบสําหรับ Alder County Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000091437

10/07/2023

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับประเทศที่ระบุไว้

บางประเทศอาจต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงไว้ในรายการนี้ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศสําหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบระบบในภูมิภาคเหล่านี้ต้องให้ใบรับรองที่จําเป็น

ใบรับรองส่วนประกอบไร้สาย เอกสารข้อมูล Material Declaration และอุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบไร้สาย เอกสารข้อมูล Material Declaration อุปกรณ์ เสริม
ใบรับรองอะแดปเตอร์ Wi-Fi

MDDS

สําหรับใบรับรองเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์จ่ายไฟ สายไฟ และแบตเตอรี่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Intel

ใบรับรองและการประกาศผลิตภัณฑ์เฉพาะประเทศ
ภูมิภาค เอกสารกฎระเบียบ
ทุกภูมิภาค Energy Star
ใบรับรอง IEC 62368 CB
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ การรับรองความสอดคล้องของซัพพลายเออร์ ACMA RCM
ใบรับรอง GEMS
จีน ใบรับรองความปลอดภัย CCC EMC
การลงทะเบียน CEL
ยุโรป พารามิเตอร์ความสามารถในการซ่อมแซมของฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น

ใบรับรองการยอมรับ VCCI

คําประกาศ RoHS
สิงคโปร์ ใบรับรอง IMDA
ไต้หวัน ใบรับรอง BSMI
คําประกาศ RoHS
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใบรับรองความสอดคล้อง FCC-ISED
ใบรับรอง UL 62368 และ CAN 62368
SAR DSS
SAR DTS
SAR NII

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*