ID บทความ: 000059788 ประเภทข้อมูล: ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 20/12/2021

วิธีค้นหา Material Declarations Data Sheet (MDDS) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
สรุปข้อมูล

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร MDDS ที่มีอยู่สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®

คำอธิบาย

ไม่พบเอกสารประกอบ Material Declarationd Data Sheet (MDDS) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel ของฉัน

วิธีแก้ไข
หมาย เหตุ
 • Intel ไม่มีเอกสารประกอบ Material Declaration Data Sheet (MDDS) สําหรับผลิตภัณฑ์ก่อนวางจําหน่าย ตัวอย่างทางวิศวกรรม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่รายได้ Intel ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในสถานะเลิกผลิตเนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ได้ใช้งานอยู่ ไม่มีการผลิตหรือซื้ออีกต่อไป และไม่มีสินค้าคงคลังให้ใช้งาน
 • เอกสาร MDDS ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ IEC62474
 • เอกสาร MDDS ดั้งเดิมของกลุ่มโซลูชันแบบตั้งโปรแกรมได้ (PSG) อยู่ในรูปแบบ IPC1752
 • โปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่อง: การยกเว้นสําหรับ MDDS จะใช้กับชิ้นส่วนกลไกที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องเท่านั้น (เช่น พัดลม โซลูชันระบายความร้อน) Intel® CPU และหน่วยความจําIntel® Optane™ (หากมี) ในโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องเหล่านี้ได้รับการยกเว้น

Material Declaration Data Sheet (MDDS) เป็นรายการวัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Intel เฉพาะ  ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุหรือยืนยันการขาดสารที่จํากัดหรือควบคุมได้

หากต้องการค้นหาเอกสาร MDDS สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel ของคุณ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ไปที่คอลเลกชัน MDDSใน ศูนย์แหล่งข้อมูลและเอกสารของ Intel
 2. ค้น หา สําหรับเอกสาร MDDS โดยใช้ หมายเลข Intel Material Master (MM#), รหัสผลิตภัณฑ์ Intel หรือ หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ (OPN)หรือใช้เมนูทางด้านซ้ายมือเพื่อกรองตามผลิตภัณฑ์
  หมาย เหตุ

  ในบางกรณี คุณอาจต้องขยายคําอธิบายของเอกสารเพื่อดูรายการเฉพาะของ MM#s ที่ครอบคลุมให้ใช้ลูกศรลงทางด้านขวาของชื่อเอกสารเพื่อดูคําอธิบายของเอกสารเฉพาะ หรือขยายตัวเลือกทั้งหมดที่ด้านบนสุดของหน้าเพื่อแสดงคําอธิบายสําหรับเอกสารทั้งหมดในรายการ

 3. คลิกที่ ชื่อเรื่องของเอกสารเพื่อดาวน์โหลด

คำประกาศสิทธิ์

1

การโพสต์และการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของ Intel.com

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้