ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเป็น Windows 11* บน Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088337

07/02/2024

ดูตัวเลือกด้านล่างสําหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น Windows 11* บนระบบ Intel® NUC ของคุณ:

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการตรวจสอบว่าระบบของคุณรองรับ Windows 11 หรือไม่
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC