ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเป็น Windows 11* บน Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000088337

27/10/2022

ดูตัวเลือกด้านล่างสําหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น Windows 11* ในระบบ Intel® NUC ของคุณ:

 

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีค้นหาว่าระบบของคุณมีสิทธิ์สําหรับ Windows 11 หรือไม่
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC