ฉันสามารถติดตั้ง Windows 11* บน Intel NUC ของฉันได้หรือไม่

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000088312

18/10/2022

Intel® NUC ที่เป็นไปตามข้อกําหนดขั้นต่ําจะรองรับการติดตั้ง Windows 11* ใหม่ทั้งหมด ดูรายการ ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เข้ากันได้กับ Windows 11 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมในรายการข้อกําหนดขั้นต่ําของระบบสําหรับการติดตั้ง Windows 11 บน aka.ms/windows11-spec พีซี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
ข้อมูลการอัปเดต Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC