ฉันจะติดตั้ง Windows 11* ลงใน Intel NUC ของฉันได้หรือไม่

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000088312

25/04/2024

Intel® NUC ที่ตรงตามข้อกําหนดขั้นต่ําจะรองรับการติดตั้ง Windows 11* ใหม่ทั้งหมด ดูที่ รายการ ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ที่เข้ากันได้กับ Windows 11 ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมในรายการความต้องการของระบบขั้นต่ําสําหรับการติดตั้ง Windows 11 บน aka.ms/windows11-spec พีซี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
ข้อมูลอัปเดต Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC